Poli- en isomorfisme in halogeengesubstitueerde 4-(fenielamino)pent-3-en-2-oon verbindings

  • Zanele G Morerwa Universiteit van die Vrystaat
  • Gertruida J S Venter Universiteit van die Vrystaat
Keywords: Enaminoketoon, polimorfisme, isomorfisme

Abstract

’n Reeks halogeengesubstitueerde feniel-β-enaminoketonaat verbindings (N,Oskenkeratome) word voorgelê. Die invloed van halogeensubstitusie aan die fenielring op vastetoestand parameters is ondersoek. X-straal strukture van 4-(4-fluorofenielamino) pent-3-en-2-oon (4-F-PhonyH), 4-(4-chlorofenielamino)pent-3-en-2-oon (4-Cl-PhonyH), en 4-(4-bromofeniel-amino)pent-3-en-2-oon (4-Br-PhonyH) is gerapporteer. Alhoewel 4-F-PhonyH en die chloro- en bromo-eweknieë struktureel soortgelyk is, is daar daadwerklike verskille in terme van dihedriese hoeke en intermolekulêre interaksies. Al drie verbindinge vertoon polimorfisme in twee verskillende kristalstelsels, met 4-F-PhonyH wat in P21/c, beide 4-Cl-PhonyH en 4-Br-PhonyH in Cc, en al drie in P1 ̅ k ristalliseer.

Author Biographies

Zanele G Morerwa, Universiteit van die Vrystaat

Departement Chemie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

Gertruida J S Venter, Universiteit van die Vrystaat

Departement Chemie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

Published
2019-11-19
Section
Articles