Reduksiepotensiaal van b-diketone: Die effek van elektronskenkende, aromatiese en estersubstituentgroepe

Keywords: beta-diketoon, reduksiepotensiaal, eksperimentele-DFT verwantskappe, oligotiofeen

Abstract

’n Elektrochemiese en berekeningschemiese studie van geselekteerde β-diketone word aangebied. Die effek van elektronskenkende, aromatiese en estergroepe op die 1 en 3 posisie van die β-diketone op die reduksiepotensiaal van β-diketone word geïllustreer en bespreek. ’n Analise van die digtheidfunksionaalteorie-berekende (DFT-berekende) spin digtheidsprofiel en molekulêre elektrostatiese potensiaal van die gereduseerde β-diketone gee insig in die elektronverspreiding in die gereduseerde molekule. Daar is bevind dat die digtheidfunksionaalteorie-berekende (DFT-berekende) laagste ongevulde molekulêre orbitaal energieë (ELOMO) van die β-diketoon lineêr verband hou met die eksperimentele reduksiepotensiaal. Hierdie resultaat kan gebruik word om die verwagte eksperimentele reduksiepotensiaal van nuut-ontwerpte β-diketone te bepaal.

Author Biographies

Jeanet Conradie, University of the Free State

Departement Chemie, Universiteit van Tromsø, Noorweë en Departement Chemie, Universiteit van
die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika

Nandisiwe Ghandi Sibongil Mateyise, University of the Free State

Departement Chemie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika

Marrigje Marianne Conradie, University of the Free State

Departement Chemie, Posbus 339, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika

Published
2019-11-01
Section
Articles