Modulering van osteoklastvorming en beenresorpsie deur gefermenteerde en ongefermenteerde rooibostee in RAW 264.7 muismonosiete

Authors: S. Moosa1, A.E. Kasonga1, M.C. Kruger2,3,4, M. Coetzee1
Affiliations: 1Department of Physiology, University of Pretoria, South Africa, 2Institute of Food, Nutrition and Human Health, Massey University, New Zealand, 3Department of Human Nutrition, University of Pretoria, South Africa, 4Institute for Food, Nutrition and Well-being, University of Pretoria, South Africa
Correspondence to: S. Moosa
Postal address: Private Bag X11, Arcadia 0007, South Africa
How to cite this abstract: Moosa, S., Kasonga, A.E., Kruger, M.C. & Coetzee, M., 2014, ‘Modulering van osteoklastvorming en beenresorpsie deur gefermenteerde en ongefermenteerde rooibostee in RAW 264.7 muismonosiete’, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 33(1), Art. #1275, 1 page. http://dx.doi.org/10.4102/
satnt.v33i1.1275

Note: This paper was initially delivered at the Faculty of Education and Department of Physiology at the University of Pretoria, Groenkloof Campus, South Africa on 16 October 2013.

Copyright Notice: © 2014. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract
Open Access

Modulation of osteoclast formation and bone resorption by fermented and unfermented rooibos tea in RAW 2643.7 murine monocytes. This study investigated effects of fermented and unfermented rooibos tea extracts on osteoclast formation and bone resorption in RAW 264.7 murine pre-osteoclasts. Data obtained suggests an inhibitory effect of both types of tea on these parameters.

Inhoud
Open Access

Die rooibosplant (Aspalathus linearis) wat in die Wes-Kaapse streke van Suid-Afrika verbou word, word gebruik vir die bereiding van tee, maar ook aangewend vir die gesondheidsvoordele wat dit bied. Vorige studies dui daarop dat verskeie plantflavonoïede voordele vir beengesondheid mag inhou. Tydens beenhermodelering verwyder osteoklaste ou beskadigde been waarna osteoblaste nuwe beenmateriaal neerlê, sodoende word ’n gereguleerde beensiklus tot stand gebring. Ontkoppeling van die regulering van hierdie proses kan lei tot ’n toename in osteoklaste wat `n verhoging in beenresorpsie kan veroorsaak en uiteindelik tot osteoporose kan lei. Die doel van hierdie studie was om die in vitro effekte van gefermenteerde en ongefermenteerde rooibostee-aftreksels, wat daarvoor bekend is dat dit flavonoïede bevat, op selgroei, osteoklastvorming en beenresorpsie in die RAW 264.7 muismonosietsellyn te bepaal.

Die AlamarBlou-toets en kristalvioletkleuring is gebruik om die selle se lewensvatbaarheid en groei te evalueer. Tartraatweerstandige-suurfosfatase (TRAP)-aktiwiteitbepaling is met behulp van die para-nitrofenolfosfaatsubstraattoets en TRAP-kleuring uitgevoer om die aantal volwasse osteoklaste te kwantifiseer, na blootstelling aan verskillende konsentrasies (62.5 mg/mL – 500.0 mg/mL) van die tee-ekstrakte. Die vermoë van die osteoklaste om been te resorbeer is bepaal deur visualisering van resorpsie-putjies op Corning® OsteoAssay-plaatjies en deur gebruikmaking van von Kossa-kleuring en Image J sagteware. Fluoressente-kleuring is gebruik om aktienringe, strukture binne die osteoklast wat ’n rol in beenresorpsie speel, te visualiseer. Die antioksidant-aktiwiteit sowel as die totale flavonoïdinhoud van beide tipes tee is verder getoets deur van TEAC en TFC toetse onderskeidelik, gebruik te maak. Drie onafhanklike eksperimente is in drievoud vir elke toets uitgevoer.

Resultate toon geen noemenswaardige effekte van die tee op selgroei nie maar beide tipes tee inhibeer osteoklastvorming op `n dosis-afhanklike wyse wat weer tot verminderde beenresorpsie lei. Strukturele veranderinge is waargeneem in die aktienringe van osteoklaste wat blootgestel was aan die tee, waardeur beenresorpsie ook moontlik beïnvloed kon word. Beide tipes rooibostee het ’n hoë anti-oksidant inhoud wat die beskermende effekte van die tee op die been in vitro, deels kan verklaar. Hierdie studie is befonds deur die MNR, NRF en Institusionele Navorsing Tema: Voedsel, Voeding en Welsyn (University of Pretoria).